En virtut del Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD), Regulació (EU) 679/2016 del Parlament Europeu del 27 d’abril del 2016, t’informo sobre el tractament de les teves dades personals.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

El responsable del tractament de les teves dades és en Víctor Hernández, amb adreça electrònica info@enginyerindustrial.com i telèfon de contacte 667261015.

 

QUINES DADES TEVES TRACTO I COM LES HE OBTINGUT

 

Tracto les següents dades personals:

 

  1. Aquelles dades inicials voluntàriament subministrades per tu, a través de qualsevol mitjà, en relació amb la sol·licitud de prestació de serveis professionals.

  2. Aquelles dades que, amb posterioritat a la teva sol·licitud inicial, siguin generades o intercanviades amb tu amb motiu del compliment per mi de l’esmentada sol·licitud inicial.

  3. Dades personals que aportis mitjançant una xarxa social per a la gestió de la teva sol·licitud. Aquestes dades depenen de la configuració de privacitat de cada usuari, de l’ús que realitzi cada usuari de la xarxa social, així com de les polítiques de privacitat pròpies de la xarxa social de la qual es tracti.

 

PER A QUÈ TRACTO LES TEVES DADES PERSONALS

 

Tracto les teves dades per a gestionar i tramitar les sol·licituds rebudes de tu, ja sigui d’informació, registre, contractació de serveis professionals o recepció de serveis.

 

PER QUIN MOTIU PUC TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS

 

Estic legitimat per tractar les teves dades a efectes de gestió i tramitació de les sol·licituds, en ésser necessari per al compliment de les meves obligacions contractuals en relació amb les esmentades sol·licituds.

 

El tractament de les teves dades personals respecte a l’enviament de comunicacions sobre els meus productes i serveis està legitimat pel consentiment exprés que m’hagis atorgat, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. En cas que revoquis el teu consentiment, aquesta revocació no afectarà a la licitud del tractament de dades realitzada per mi  amb anterioritat a la teva revocació.

 

QUAN I PER QUIN MOTIU PUC FACILITAR LES TEVES DADES A TERCERS

 

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que s’expliquen a continuació:

 

  1. Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals hi estic subjecte per la meva activitat.

  2. Proveïdors que precisin accedir a les teves dades per la prestació de serveis i la responsabilitat dels quals està subjecta al tractament de dades personals exigit per la normativa vigent per tal de protegir la teva privacitat.

 

Si en el futur realitzés altres cessions de dades personals, t’informaré oportunament.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

 

En cas transferències internacionals de dades a proveïdors de països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (“Països Tercers”), es subscriuran contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa per a proveïdors ubicats en Països Tercers, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per a la preservació de la teva privacitat.

 

Per a més informació sobre les garanties a la teva privacitat, pots contactar a través de l’adreça electrònica info@enginyerindustrial.com

 

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVARÉ LES TEVES DADES

 

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb mi i, un cop quedi finalitzada l’esmentada relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin de la seva aplicació. En aquest supòsit, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les meves obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS

 

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l’adreça electrònica indicada a l’inici d’aquesta comunicació.

 

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

 

  1. A través de l’adreça electrònica indicada anteriorment.

  2. Davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now